Frequently asked questions

Verschil tussen Loket AFM en AFM Portal

Vraag:

Wat is het verschil tussen Loket AFM en AFM Portal?

Antwoord:

Loket AFM en AFM Portal zijn de twee digitale poorten naar de AFM. Het verschil zit in de aangeboden diensten. AFM Portal bevat formulieren voor het melden van koersgevoelige berichten, vermoeden van handel met voorwetenschap of marktmanipulatie, stabilisatietransacties, en een formulier voor meldingen op verzoek van de AFM. Bovendien kan via AFM Portal de Financiële Bijsluiter Generator worden gedownload. Loket AFM bevat onder meer de volgende diensten: Melden geplaatst kapitaal, melden substantiële deelneming, melden bestuurders en commissarissen, deponeren financiële verslaggeving en vergunningaanvraag Wta. In de toekomst worden de diensten van Loket AFM en AFM Portal verplaatst naar het Digitaal loket.


Wat is het Digitaal loket?

Vraag:

Wat is het Digitaal loket en wat is het verschil met Loket AFM?

Antwoord:

Het Digitaal loket is per december 2010 de centrale plek op de website waar onder toezichtstaande ondernemingen en andere relaties zaken kunnen doen met de AFM. Hier zijn in principe alle formulieren en overige downloads te vinden. Een aantal diensten voor kapitaalmarktpartijen staan nu nog op Loket AFM, maar worden op termijn verplaatst naar het Digitaal loket.


Waar inloggen op Loket AFM?

Vraag:

Waar moet ik inloggen op Loket AFM?

Antwoord:

Als u toegang tot Loket AFM wenst uit naam van uw bedrijf, dan logt u in via Inloggen als bedrijf. Als u uit naam van uzelf als natuurlijke persoon of uit naam van een andere natuurlijke persoon toegang tot Loket AFM wenst, dan logt u in via Inloggen als burger.


Hoe inloggen op Loket AFM?

Vraag:

Ik weet niet hoe ik moet inloggen op Loket AFM.

Antwoord:

Klik op Help bovenin het scherm.


Hoe als bedrijf een AFM-toegangscode ontvangen?

Vraag:

Hoe kom ik als bedrijf aan een AFM-toegangscode?

Antwoord:

Stuur een verzoek per e-mail (loket@afm.nl) en vermeld hierbij de reden van de aanvraag, en de vennootschapsnaam en vestigingsplaats van uw bedrijf.


Hoe als burger een AFM-toegangscode ontvangen?

Vraag:

Hoe kom ik als burger aan een AFM-toegangscode?

Antwoord:

Deze code kunt u aanvragen op de homepage van Loket AFM. Zie Aanvragen AFM-toegangscode voor burgers.


Geen toegang tot Loket AFM met AFM-toegangscode

Vraag:

Ik kan niet inloggen op Loket AFM met mijn AFM-toegangscode en de volgende foutmelding verschijnt: ’De toegangscode of het wachtwoord is incorrect’

Antwoord:

Controleer of u inlogt op de juiste plaats en met juiste toegangscode. Als u daarna nog steeds niet kunt inloggen, stuur dan een e-mail naar loket@afm.nl en vermeld het probleem en uw toegangscode.


Geen toegang tot Loket AFM - account geblokkeerd

Vraag:

Na diverse inlogpogingen met mijn AFM-toegangscode krijg ik geen toegang meer tot Loket AFM en de volgende foutmelding verschijnt: ‘Uw account is geblokkeerd omdat u te vaak met een onjuist wachtwoord heeft geprobeerd in te loggen. Neem binnen uw instelling contact op met de loketbeheerder. Is er binnen uw instelling geen beheerder aanwezig of bent u zelf beheerder, neem dan contact op met de AFM’.

Antwoord:

Indien u drie keer foutief heeft ingelogd met uw AFM-toegangscode, is de toegang uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd. Neem contact op met de Loketbeheerder van uw organisatie. Bent u zelf loketbeheerder, stuur dan een e-mail naar loket@afm.nl met het verzoek om een nieuw wachtwoord. Vermeld hierbij uw toegangscode.


AFM-toegangscode kwijt of vergeten

Vraag:

Ik wil inloggen op Loket AFM met mijn AFM-toegangscode, maar ik ben mijn toegangscode kwijt en/of vergeten.

Antwoord:

Neem contact op met de Loketbeheerder van uw organisatie. Bent u zelf de Loketbeheerder: de toegangscode is te vinden in de e-mail die u heeft ontvangen van de AFM. Als u deze e-mail niet meer tot uw beschikking heeft, stuur dan een e-mail naar loket@afm.nl. Als het gaat om de toegangscode voor burgers, vindt u de toegangscode in de e-mail die u automatisch heeft ontvangen nadat u een toegangscode via de website heeft aangevraagd. Als u deze e-mail niet meer tot uw beschikking heeft, stuur dan een e-mail naar loket@afm.nl.


Gewenste dienst niet in Loket AFM

Vraag:

Nadat ik ben ingelogd op Loket AFM, kan ik niet de dienst vinden die ik nodig heb.

Antwoord:

Neem per e-mail contact op met Loket AFM (loket@afm.nl). Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie en de dienst die u wenst.


Binnen Loket AFM geen toegang tot gewenste dienst

Vraag:

Ik ben ingelogd op Loket AFM, maar ik krijg geen toegang tot de dienst.

Antwoord:

Neem contact op met uw contactpersoon binnen de AFM. Als u geen contactgegevens hebt, kunt u de melding per e-mail doorgeven via loket@afm.nl.


Inhoudelijke vraag over Loketdienst

Vraag:

Ik heb een inhoudelijke vraag over een Loketdienst.

Antwoord:

Neem contact op met uw contactpersoon binnen de AFM. Als u geen contactgegevens hebt, kunt u de vraag per e-mail doorgeven via loket@afm.nl.


Gebruiksverklaring Loket AFM

Vraag:

Wat is de functie van de Gebruiksverklaring Loket AFM?

Antwoord:

De eerste keer dat u inlogt op Loket AFM moet u een Gebruiksverklaring invullen en ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor het gebruik (van de diensten) van Loket AFM. Vul de gegevens van uw bedrijf en de contactpersoon in en selecteer de dienst waarvan u gebruik wenst te maken. Na voltooiing van de gebruiksverklaring kunt u direct verder naar de door u geselecteerde dienst. Stuur de print van de gebruiksverklaring voorzien van de gegevens en de handtekening van een tekenbevoegd persoon per post naar de AFM.


Print gebruiksverklaring kwijt

Vraag:

Hoe kan ik alsnog de Gebruiksverklaring ondertekenen en opsturen als ik de print ben kwijtgeraakt?

Antwoord:

Stuur een e-mail naar loket@afm.nl met het verzoek om de Gebruiksverklaring toe te sturen en vermeld het transactienummer en/of de naam van uw bedrijf. U krijgt per e-mail een pdf met de Gebruiksverklaring toegestuurd. Onderteken de print en stuur deze per post naar de AFM.


Geen toegang tot de diensten na invullen van Gebruiksverklaring

Vraag:

Ik heb de Gebruiksverklaring ingevuld, maar ik krijg geen toegang tot de dienst(en) die ik heb geselecteerd.

Antwoord:

Controleer of u de Gebruiksverklaring op juiste wijze heeft afgesloten. U dient na het afdrukken op de knop "Voltooien" te klikken om door te gaan naar uw dienst(en). Als het niet meer mogelijk is om op deze wijze af te sluiten, moet u opnieuw inloggen en de Gebruiksverklaring invullen. Als u eerder al de ondertekende afdruk per post heeft verzonden, hoeft u dat niet een tweede keer te doen.


Loketbeheerder

Vraag:

Wat is de taak van de Loketbeheerder?

Antwoord:

De Loketbeheerder is de persoon van uw bedrijf die contactpersoon is voor Loket AFM. Het account van de Loketbeheerder is het hoofdaccount. De Loketbeheerder kan voor andere personen binnen uw bedrijf subaccounts aanmaken waarmee men dan eveneens toegang krijgt tot Loket AFM voor maximaal dezelfde diensten tot welke de Loketbeheerder toegang heeft (zie ook Help). Om subaccounts te kunnen aanmaken en beheren moet u een verzoek indienen. Stuur een e-mail naar loket@afm.nl en vermeld daarbij de naam, het KvK-nummer en de toegangscode van uw instelling, en het transactienummer van de door u ingevulde gebruiksverklaring.


Subaccounts

Vraag:

Wat zijn subaccounts?

Antwoord:

Op verzoek (zie Loketbeheerder) kan de Loketbeheerder subaccounts voor één of meer personen binnen uw bedrijf aanmaken. Hiermee krijgen zij ook toegang tot Loket AFM (zie ook Help).