Digitale diensten via Loket AFM

Loket AFM ontsluit op dit moment een beperkt aantal diensten. Bij het invullen van de gebruiksverklaring kunt u diensten selecteren die op uw instelling van toepassing zijn. Voor vragen over Loket AFM dient u zich in eerste instantie te richten tot uw Loketbeheerder. Indien de Loketbeheerder uw vraag niet kan beantwoorden, of u bent zelf de Loketbeheerder, dan kunt u een e‑mail sturen naar loket@afm.nl.

Inloggen op Loket AFM

Inloggen op Loket AFM kan met een AFM-toegangscode. Deze kunt u aanvragen bij de AFM.

Stuur uw verzoek naar loket@afm.nl en vermeld hierbij de vennootschapsnaam en de vestigingsplaats van uw instelling.

Als natuurlijk persoon logt u in met uw AFM-toegangscode voor burgers via Inloggen als burger. Een toegangscode voor burgers kunt u aanvragen op de homepage van Loket AFM.

Gebruiksverklaring

Wanneer u voor de eerste keer inlogt op Loket AFM, moet u eenmalig een gebruiksverklaring invullen. Hierna heeft u direct tijdelijk toegang tot de door u geselecteerde dienst(en). Zie ook Selecteren diensten. Een afdruk van de gebruiksverklaring moet u ondertekend per post naar de AFM sturen. Op het moment dat de AFM uw volledig ingevulde gebruiksverklaring ondertekend per post heeft ontvangen, is uw toegang tot Loket AFM en de geslecteerde dienst(en) formeel.

Selecteren diensten

Bij het invullen van de gebruiksverklaring moet u één of meer diensten selecteren. Nadat u de gebruiksverklaring volledig heeft ingevuld, wordt u doorgeleid naar het menu van Loket AFM en ziet u de door u geselecteerde dienst(en). U kunt direct gebruikmaken van deze dienst(en).

Als u al eerder een gebruikersverklaring heeft ingevuld en u wilt een nieuwe dienst aanvragen, dan kunt u een verzoek sturen naar loket@afm.nl

Loketbeheerder en hoofdaccount

De AFM geeft aan een instelling één hoofdaccount uit met de dienst(en) die voor deze instelling relevant is/zijn. Voor het beheer van dit hoofdaccount wijst de instelling een Loketbeheerder aan (stap 2 van de gebruiksverklaring). De Loketbeheerder is verantwoordelijk voor het hoofdaccount. De Loketbeheerder kan desgewenst subaccounts aanmaken ten behoeve van medewerkers, die hiermee ook toegang krijgen tot Loket AFM. Hiervoor moet u een verzoek indienen. De Loketbeheerder kan ook nieuwe diensten aanvragen die binnen Loket AFM worden aangeboden. Verzoeken kunnen worden gemaild naar loket@afm.nl. Vermeld hierbij de naam, het KvK-nummer en de toegangscode van uw instelling en het transactienummer van uw gebruiksverklaring.

Subaccounts

De Loketbeheerder kan maximaal tien subaccounts aanmaken. Subaccounts kunnen door de Loketbeheerder eveneens worden gewijzigd en verwijderd. Aan subaccounts kunnen geen andere diensten worden toegekend dan die aan het hoofdaccount zijn toegekend. In het scherm Loket Subaccountbeheer wordt een overzicht getoond van alle subaccounts die door de Loketbeheerder zijn aangemaakt en waarmee aangewezen medewerkers van een instelling toegang hebben tot Loket AFM. Per subaccount wordt bijgehouden wanneer een gebruiker voor het laatst heeft ingelogd.

Let op: Om subaccounts te kunnen aanmaken en beheren moet u een verzoek indienen via loket@afm.nl. Vermeld hierbij de naam, het KvK-nummer en de toegangscode van uw instelling en het transactienummer van uw gebruiksverklaring.

Aanmaken subaccount

Klik op Nieuw subaccount om een nieuw subaccount aan te maken. Vul vervolgens de gegevens van de betreffende persoon in en selecteer de dienst(en) waarover de gebruiker mag beschikken. Als Loketbeheerder dient u de gebruiker zelf te informeren over het aangemaakte subaccount.

Om te kunnen inloggen op een subaccount dient de gebruiker te beschikken over een andere toegangscode dan die van het hoofdaccount. De Loketbeheerder kan zelf een nieuwe code aanmaken. De toegangscode wordt automatisch gegenereerd en is herkenbaar door de naam van de medewerker. De Loketbeheerder maakt zelf een wachtwoord aan, en geeft hierbij met een vinkje aan dat de gebruiker het wachtwoord moet wijzigen.

Wijzigen subaccount

De Loketbeheerder kan een subaccount wijzigen door in het scherm Loket Subaccountbeheer op dit subaccount te klikken. Het is de verantwoordelijkheid van de Loketbeheerder om te bepalen wanneer een subaccount wijzigingen behoeft. In het scherm kan de Loketbeheerder per subaccount de volgende wijzigingen aanbrengen:

1. Verwijderen of toevoegen van diensten, door middel van het verwijderen van een vinkje achter de dienst of het toevoegen van een vinkje (toevoegen kan slechts als het hokje wit is, als de dienst dus ook aan het hoofdaccount is toegekend).

2. Wijzigen contactgegevens van de gebruiker.

Als een gebruiker van een subaccount zijn wachtwoord is vergeten, kan de Loketbeheerder deze wijzigen en/of deblokkeren. Een subaccount wordt geblokkeerd na drie foutieve pogingen. De gebruiker krijgt bij de volgende poging de boodschap om contact op te nemen met de Loketbeheerder. Deze kan vervolgens het subaccount deblokkeren door Deblokkeer wachtwoord aan te vinken. De gebruiker kan dan met het oude wachtwoord opnieuw inloggen. Als het subaccount is geblokkeerd omdat de gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, kan met Reset wachtwoord en tweemaal een nieuwe invoer een nieuw wachtwoord worden verstrekt. In beide gevallen heeft de Loketbeheerder de keuze om de gebruiker bij het opnieuw inloggen te verplichten het wachtwoord te wijzigen door deze optie aan te vinken.

De wijzigingen worden opgeslagen door te klikken op Opslaan. De Loketbeheerder informeert zelf de gebruiker dat het subaccount is gedeblokkeerd en hoe opnieuw kan worden ingelogd.

Verwijderen subaccount

Een subaccount kan worden verwijderd door in het scherm Loket Subaccountbeheer bij het betreffende subaccount op het rode kruis te klikken.

Wijzigen Loketbeheerder

Als een instelling de Loketbeheerder wil wijzigen, dan moet daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de AFM, t.a.v. Loket AFM. Het verzoek dient te zijn ondertekend door een bevoegd functionaris (vertegenwoordigingsbevoegde). In dit verzoek moeten de volgende gegevens worden vermeld:

  • Naam instelling
  • Toegangscode
  • Naam voormalige Loketbeheerder
  • Naam en contactgegevens (e‑mail + telefoonnummer) nieuwe Loketbeheerder

Vervanger van de Loketbeheerder

Bij het invullen van de gebruiksverklaring kunnen de naam en contactgegevens van een vervanger voor de Loketbeheerder worden geregistreerd.

Aanmelden nieuwe vervanger

Als een instelling de vervanger van de Loketbeheerder wil wijzigen, dan moet daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de AFM, t.a.v. Loket AFM. Het verzoek dient te zijn ondertekend door een bevoegd functionaris (vertegenwoordigingsbevoegde). In dit verzoek moeten de volgende gegevens worden vermeld:

  • Naam instelling
  • Toegangscode
  • Naam voormalige vervanger
  • Naam en contactgegevens (e‑mail + telefoonnummer) van de nieuwe vervanger