AFM Logo AFM Visual  
Welcome at Loket AFM  Home   Contact   Help   FAQ   Nederlands 

Loket AFM is a secure extranet environment of the Authority for the Financial Markets (AFM) and contains services for capital market parties.
Read more

 

Binnenkort zal het formulier voor het melden van het openbaar maken van voorwetenschap migreren van loket AFM naar AFM Portaal.
Wees op tijd met het aanvragen, koppelen en machtigen van een account voor het AFM portaal: wij verwachten een groot aantal nieuwe accountaanvragen waardoor de doorlooptijd kan oplopen.
Over de precieze overgangsdatum krijgt u nog bericht. Een FAQ en instructies voor het aanvragen van accounts kunt u vinden op AFM Portaal.


Soon, the form to report a notification of the publication of inside information will move from Loket AFM to the AFM Portal.
Be on time with signing up, linking and authorizing new accounts: due to the high amount of expected requests we are expecting an increase in the turnaround time for new applications.
You will receive further notice on the exact date. In the meanwhile you can find both instructions on creating an account and a FAQ on the AFM Portal.

 

 

 

 

 

Links
Website AFM
Consumers website
Professionals website
Public databases
AFM portal
Digital portal